Elektronik Sigara'ya Objektif Bakış

Yayınlayan admin 27/09/2019 0 Mesajlar

Amaç: Elektronik sigara, sigarayı bırakmak isteyenlere yardım etmek için tasarlanmış bir cihazdır. Son birkaç yılda kullanımı oldukça yaygınlaşıyor. Özellikleri, insan sağlığı üzerindeki etkileri ve sigarayı bırakma potansiyeli tüm dünyada dikkat çekmektedir. Bu derlemede, yayınların dikkate alınarak okurlara objektif bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Amacına uygun olarak elektronik sigara cihazı ve kullanımı hakkında genel bilgiler ve; Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, anketler, klinik gözlemler ve potansiyel zararlı etkilerini araştıran klinik girişimsel çalışmalar gibi değerlendirilen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alınmıştır. elektronik sigara tütün sigaralarından alınan nikotinin bazı etkilerini sağlayabildiği için yorumlar yapılır; bu nedenle, tütün sigarasını bırakmak için önemli bir potansiyel araçtır. Bununla birlikte, sağlık için bazı tehditlerin bulunduğu ve sağlık üzerindeki etkileri konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtiliyor; tütün sigarası kadar zararlı olmasa bile. Ek olarak, zarar potansiyelini kalitesi ve üretim tasarımıyla ilişkilendiren bulgular, dikkat çekiyor. Sonuç: Tütün sigaranın zararlı etkilerini bırakmak veya azaltmak için tüm dünyaya yayılan ve kullanım alanı bulunan elektronik sigara ile ilgili çalışmalar potansiyel kullanım amaçları için henüz yeterli değildir. Elektronik sigaraların tütün kontrolündeki yeri konusunda belirsizlik var.

ÇUKUROVA TIP MAKALESİNE GÖRE

Çukurova Tıp Gününal    Elektronik Sigara Kullanımına Objektif Bakış  El'in Amaç Görünümü elektronik sigara Kullanımı Emel  Köseoğlu1,  Fatih  Uğur2, Recep Saraymen3, Halit Canatan4,  Abdulhakim  Coşkun5, Mehmet Bilgen6,  1 ErciyesÜniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana  Bilim  Dalı, 2 AnesteziAna Bilim Dalı, 3Biyokimya Ana  Bilim  Dalı, 4Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 5Radyoloji Ana Bilim Dalı, 6Biyofizik Ana Bilim Dalı, KAYSERİ Çukurova Tıp Dergisi 201 4 ; 3 9 (3 ): 572 - 580.  ÖZET Amaç: Elektronik  sigara,  tütün  sigarası  içme  alışkanlığını  bırakmak  isteyen  tiryakilere  yardımcı  olmak  amacıyla geliştirilen  bir  alettir.  Son bir  kaç  sene  içinde,  diğer  ülkelerde  olduğu  gibi,  Türkiye’de  de  kullanımı  bir  hayli yaygınlaşmıştır. Bu aletin özellikleri,  insan sağlığı üzerine etkileri, tütün sigarasını bırakmaya yönelik potansiyeli dünya çapında ilgi çekmektedir. Bu derlemede, konu üzerine yapılan yayınları gözden geçirerek okuyucuların objektif bir bakış açısına sahip olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Materyal ve Metod: Belirtilen amaca yönelik olarak elektronik sigara cihazı  ve  kullanımına ait genel  bilgiler  ile cihaz üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar; anketler, klinik gözlem çalışmaları ile potansiyel zararlı etkilere yönelik klinik ve girişimsel çalışmalar şeklinde detaylı bir şekilde gözden geçirilmiştir. Bulgular: Genel olarak elektronik sigaranın, tütün sigarasından alınan nikotinin bazı etkilerini karşılayabildiği, bu yüzden tütün sigarasını bırakmada önemli bir potansiyel olduğu şeklinde yorumlar yapılmaktadır. Bununla birlikte tütün sigarası kadar zararlı  olmasa  da  sağlık  için  birtakım  tehditler  taşıdığı  ve  yapılan  çalışmaların  fazlalaştırılması  gerektiği belirtilmektedir.  Ayrıca belirlenen zarar potansiyellerinin ürün  kalitesi  ve  imalatı  ile  ilgili  olduğu  şeklinde  yayınlar  da dikkati çekmektedir. Sonuç: Tütün sigarasını bırakmak veya zararlı etkilerinden kaçınmak üzere dünyada yaygın kullanım alanı bulmuş olan ve kullanımı giderek yaygınlaşan e-sigaranın, bu  potansiyel  etkileri  konusundaki çalışmalar  henüz yeterince  değildir. Tütün kontrolü konusunda e-sigaranın yeri  henüz  belirsizdir.  Bu konuda  yapılacak  araştırmalara  birey  ve  toplum düzeylerinde ivedilikle gerek duyulmaktadır.